Det som kommer nå er en lang liste, men det er viktig at du leser den. Hvis både du som kunde og vi som leverandør forholder oss til denne lista, slipper vi uenighet eller brutte forhåpninger. For oss er det viktig at du har mest mulig realistiske forventninger. Det er også viktig for oss at du blir fornøyd og da må du ha fått med deg viktig informasjon i forkant av oppdraget.

Alle våre oppdrag omfattes av følgende forhold som det er svært viktig at du legger deg på minnet.

1. Flytting av kundens eiendeler

Alle gulvflater skal være ryddet for eiendeler og rengjort når vi kommer. Vi flytter ikke på kundens inventar uten at dette er spesifikt avtalt i tilbudet. Er det spesifikt avtalt i tilbudet, flyttes møblene likevel på kundens egen risiko.

2. Tilgang på strøm

Vi må ha tilgang på strøm som er strukket opp til området vi skal arbeide. Som minimum må vi ha tilgang på uttak med 16A sikring

3. Forsinkelser på kundens side

Forsinket oppstart på grunn av forhold på kundens side kan føre til forsinket ferdigstillelse av jobben, da slike hendelser ikke skal slå negativt ut for våre øvrige kunder med bekreftet oppstartsdato.

4. Potensielle skader på kundens objekter

Når vi arbeider inntil listverk, brannmur, plassbygget inventar, kjøkkeninnredning eller andre typer flater eller objekter, kan vi om disse ikke er beskyttet komme borti og lage merker eller hakk. Dette kan unngås om kunden fjerner eller beskytter objektene særskilt før vår oppstart.

5. Potensielle malingsskader etter maskering

Maling som slipper fra underlaget på listverk, vegger e.l. når eventuell maskeringstape fjernes, er forårsaket av dårlig malerarbeid eller bruk av feil type malingsprodukter. For å utføre vår jobb må vi maskere utsatte steder. Dette gjøres på kundens egen risiko.

6. Gulvmontert ildsted

Er det gulvmontert ildsted i lokalene kommer vi til å arbeide rundt dette etter beste evne. Det vil i sjeldne tilfeller kunne medføre merker på ildstedet og behandlingsprodukter kan komme til å trekke inn under eventuell gulvmontert glassplate o.l. i forbindelse med ildstedet og lage merker/flekker. Under glassplate o.l. vil det også bli en fargeforskjell i forhold til gulvet rundt. Dette unngås ved at kunden får ildstedet/glassplaten fjernet før vår oppstart, eller at det avtales spesifikt at vi tildekker disse.

7. Sokkel på kjøkkeninnredning

Kunden monterer selv på igjen sokkellist på kjøkkeninnredning der denne har vært tatt bort for å komme til (Dette avhenger av type behandling).

8. Utbedring av sprekker og skader

Sparkling av sprekker eller utbedring av skader er kun inkludert i oppdraget om det er spesifikt nevnt i tilbudet. Vi gjør aldri utbedringer av slik art uten at det er utførlig diskutert og skriftlig bestilt av kunden. 

9. Forskjeller i farge og uttrykk

I de tilfeller kunden selv har kjøpt inn gulvprodukt som gulvbelegg, tepper eller overflatebehandlinger står vi aldri ansvarlig for eventuelle forskjeller i farge og annet som måtte forekomme på de monterte gulvproduktene.

10. Vasking og væskesøl

Merk at alle typer behandling av ditt gulv vil trenge herde/tørketid. Vær derfor nøye med å følge de råd og beskrivelser som er til de aktuelle produktene. Ta forholdsregler for å unngå væskesøl på gulvet i tørketiden/før produktene er helt herdet ut.

11. Husdyr

Husdyr vil alltid kunne forårsake riper, misfarging, flekker og andre skader på et gulv uansett hvilken type behandling som legges. Dette må regnes som en naturlig følge av å ha husdyr. Skader som nevnt er ingen indikasjon på at det er noe galt med behandlingen på gulvet.

12. Tildekking av nybehandlet gulv

Vær oppmerksom på at tildekking av nybehandlet gulv over flere dager kan medføre gulning/fargeforandring som kan, men ikke nødvendigvis vil, gå bort av seg selv når tildekking fjernes. Langvarig tildekking gjøres på egen risiko.

13. Taping på nybehandlet gulv

Det må aldri festes tape på et nybehandlet gulv. 

14. Gamle behandlinger

Det er viktig vi får informasjon om hva produkter som er brukt tidligere på gulvene. Dette spesielt om gulvene er tidligere bonet eller annet, da dette er noe vi må da ta høyde for i vår forbehandling av gulvene før arbeidene starter.

15. Klargjøring

Det forutsettes at gulvene er klare for behandling når vi ankommer, i tilfeller der vi må vente på klargjøring før vi får startet vil dette faktureres etter vår timerate den tiden vi bruker på å ikke komme til eller må vente etter vi er ankommet arbeidsstedet. 

16. Håndtering av viktige opplysninger

Informasjon som kunden vet, eller burde vite, er viktig for oss å motta (uansett årsak). Informasjonen må ikke bare gis til våre ansatte på arbeidsstedet, men også sendes skriftlig til oss på post@gulvleggeren.no.

17. Oppdragsavtalen

Signert avtale definerer hvilket arbeid som skal utføres, hvilke produkter som skal brukes og hva dette skal koste. Endringer i ettertid må gjøres skriftlig og kan ofte medføre prisendringer.

18. Utsettelse eller kansellering

Avtalen kan utsettes eller kanselleres av begge parter, men varsel skal gis den andre part så tidlig som mulig. 

19. Fargeprøver

Er det behov for lokale fargeprøver må dette avtales på forhånd og vil bli fakturert i henhold til gjeldende listepriser. Om jobben blir forsinket fordi kunden ikke klarer å bestemme seg for farge, vil gjennomføring av oppdraget bli utsatt til første dato med ledig kapasitet.

20. Endring av valgt gulvbehandling

Når type behandling er skriftlig bestilt, enten ved aksept av et tilbud uten forbehold, alternativt ved aksept av fargeprøve, er dette bindende for gjennomføring av oppdraget. Ved endring av behandling etter oppstart vil hele eller deler av oppdraget måtte utføres på nytt. Ekstrakostnader i henhold til merarbeidets omfang vil alltid tilkomme og oppdraget vil få forsinket levering.

 

Share